O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Biuro

Dyrektor Biura kieruje bieżącą działalnością Związku, a w szczególności:

  • wykonuje uchwały Zarządu,
  • realizuje decyzje podjęte przez Przewodniczącego i Zarząd,
  • kieruje pracą Biura Związku,
  • przygotowuje posiedzenia Zarządu,
  • realizuje ramowy plan działalności Związku oraz roczny plan finansowy Związku pod stałym nadzorem Zarządu.


Funkcję zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora Biura sprawuje Przewodniczący Związku. Dyrektor Biura wykonuje czynności pracodawcy w sprawach ze stosunku pracy wobec pracowników Biura Związku. Pracownicy Biura podlegają służbowo Dyrektorowi Biura. Przewodniczący lub Zarząd może upoważnić Dyrektora Biura lub pracownika Biura Związku do podpisywania dokumentów (w tym podejmowania zobowiązań) w przypadkach i zakresie określonych w upoważnieniach.

 

Dyrektor Biura/Koodynator RIT Subregionu Zachodniego:
Adam Wawoczny


Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik
tel. 32 422 24 46, 32 720 58 70

fax 32 422 24 46

e-mail: biuro@subregion.pl
NIP: 642-27-69-097
REGON: 277838174
Numer konta bankowego: 93 2030 0045 1110 0000 0276 1670

 

Znajdź nas w Google, Zumi, Targeo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys