O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


22.03.2018 Wystartowała kolejna edycja konkursu RegioStars Awards!

www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.03.2018 Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy, sześć miesięcy po opuszczeniu programu – badanie ewaluacyjne w ramach RPO WSL 2014-2020

Sprawdź jak Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego wpłynął na sytuację beneficjentów na rynku pracy.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.03.2018 Wyniki oceny formalnej konkursu z działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.03.2018 Wystartowała kolejna edycja konkursu RegioStars Awards!

Informujemy o rozstrzygnięciu pozakonkursowego naboru wniosków nr RPSL.09.03.02-IZ.01-24-213/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.03.2018 Wybierz uczestników wyprawy Road Trip Project!

Realizujesz innowacyjny projekt? Twoje pomysły mogą stać się inspiracją dla całej Europy. Zgłoś się do udziału w konkursie i zdobądź laur RegioStars 2018!
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.03.2018 2018 Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego

Przedstawiamy kandydatów do wyjazdu w jedną z czterech podróży po Europie w ramach projektu Road Trip. Obejrzyj ich filmy i zagłosuj na swoich faworytów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.03.2018 Aktualizacja listy akredytacji przyznanych ekspertom RPO WSL 2014-2020

Realizujesz projekt z zakresu dziedzictwa kulturowego? Zgłoś go Komisji Europejskiej i promuj pod szyldem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.03.2018 Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie z poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregionu Centralnego

Przedstawiamy zaktualizowaną listę akredytacji dla ekspertów RPO WSL 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.03.2018 Rozstrzygnięcie konkursu w ramach poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – OSI Bytom

Przedstawiamy zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.03.2018 Aktualizacja instrukcji wypełniania bazy personelu w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla beneficjentów i wnioskodawców EFS

Przedstawiamy listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-036/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości


Archiwum

2018: styczeń, luty, marzec
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys