O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


24.02.2017 Monitoring projektów EFS w zakresie stosowania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, tzw. 'watch dog' projektów.

Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło 30 stycznia 2017 r. realizację umowy na m.in. bieżący monitoring projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w zakresie stosowania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, tzw. 'watch dog' projektów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.02.2017 Nabór wniosków dla Poddziałania 9.2.4 (konkurs nr RPSL.09.02.04-IZ.01-24-152/17)

Informujemy, że opublikowaliśmy ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Poddziałania 9.2.4 Rozwój usług społecznych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie, konkurs nr RPSL.09.02.04-IZ.01-24-152/17
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.02.2017 Monitoring projektów EFS w zakresie stosowania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, tzw. 'watch dog' projektów.

Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło 30 stycznia 2017 r. realizację umowy na m.in. bieżący monitoring projektów EFS w zakresie stosowania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, tzw. 'watch dog' projektów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.02.2017 Szczegółowy harmonogram konkursu RPSL.08.02.01-IP.02-24-028/16

W związku z zakończeniem naboru wniosków zamieszczamy szczegółowy harmonogram konkursu nr RPSL.08.02.01-IP.02-24-028/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.02.2017 Ocena merytoryczna w ramach Poddziałania 11.4.3 aktualizacja

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach po etapie oceny formalnej, publikujemy listy wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu RPSL.11.04.03-IP.02-24-023/16 w ramach RPO WSL 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.02.2017 Lista złożonych wniosków w ramach konkursu RPSL.08.01.02-IZ.01-24-137/16

Przedstawiamy listę złożonych wniosków w ramach konkursu RPSL.08.01.02-IZ.01-24-137/16 dot. Poddziałania 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Subregionu Zachodniego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.02.2017 Usprawnienie w zakresie przesyłania wniosków o płatność za pomocą platformy SEKAP w ramach LSI 2014 (Europejski Fundusz Społeczny)

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Beneficjentów wprowadziliśmy usprawnienie dotyczące przesyłania wniosków o płatność za pomocą platformy SEKAP bezpośrednio z poziomu Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 (LSI 2014).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.02.2017 Zaktualizowana lista wniosków podlegających ocenie merytorycznej - konkurs nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 ZIT Subregionu Centralnego

W związku ze zwrotem 1 wniosku o dofinansowanie z etapu oceny merytorycznej do ponownej oceny formalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucja Organizująca Konkurs publikuje zaktualizowaną listę wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.02.2017 Ogłoszenia o naborach opublikowane 17 lutego 2017 r.

Informujemy, że opublikowaliśmy cztery ogłoszenia o naborach w ramach Poddziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych dla RIT i ZIT.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości


Archiwum

2017: styczeń, luty
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys