O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Wiadomości Związku


Spotkanie informacyjne Działanie 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego
23.01.2017

Spotkanie informacyjne związane z konkursem nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16 w ramach Osi priorytetowej 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.


Termin i miejsce spotkania:

Termin: 30 stycznia 2017 r. (poniedziałek)

Godz. spotkania: 10:00-13:00

Rejestracja: 9:45-10:00

Miejsce: Rybnik, ul. Jadwigi i Feliksa Białych 7, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku


Tematyka spotkania:

1. Omówienie zagadnień dotyczących specyfiki konkursu;

2. Opis procedury wyboru projektów oraz wypełnienia wniosku o dofinansowanie;

3. Kwalifikowalność wydatków i rozliczanie projektów;

4. Omówienie kryteriów wyboru projektów;

5. Najistotniejsze zapisy Strategii RIT Subregionu Zachodniego.


Zasady rekrutacji:

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.


Ze względów organizacyjnych, maksymalna wielkość grupy szkoleniowej to 15 osób. Warunkiem udziału w spotkaniu jest otrzymanie od Biura Związku drogą elektroniczną potwierdzenia udziału.


W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby z niepełnosprawnosciami prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.

 

W polu UWAGI zachęcamy do wpisywania pytań dot. konkursu.


Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.


Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 
Informujemy, że spotkanie jest bezpłatne.


Kontakt:

W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt z Panem Pawłem Tułodzieckim pod numerem telefonu  32 42 22 446, adres e-mail: biuro@subregion.pl.

 

DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys