O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

O regionie

Subregion Zachodni jest położony w południowo-zachodniej części województwa śląskiego, na pograniczu trzech pasów ukształtowania powierzchni Polski: pasa nizin, wyżyn i kotlin. Możemy tu wyróżnić następujące krainy geograficzne: Kotlina Raciborska i Płaskowyż Głubczycki (Nizina Śląska), Płaskowyż Rybnicki (Wyżyna Śląska), Kotlina Ostrawska i Kotlina Oświęcimska. Teren jest zróżnicowany od 178 m npm w Turzy koło Kuźni Raciborskiej w Kotlinie Raciborskiej do 325 m n.p.m (Góra Ramża) na Płaskowyżu Rybnickim, w zlewni rzeki Odry i zajmuje obszar 1354 km2. Gęstość zaludnienia wynosi 473 osoby na km2.

Subregion na mapie Polski
Subregion na mapie Polski

Subregion pod względem ekonomicznym położony jest na osi powiązań pomiędzy Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym i Karwińsko-Ostrawskim Okręgiem Przemysłowym. Subregion Zachodni wykazuje tendencje do rozwoju policentrycznego z ośrodkiem w Rybniku i do rozwoju osadnictwa w korytarzach transportowych łączących Subregion Zachodni z Republiką Czeską w tym Aglomeracją Ostrawską i Ziemią Opawską poprzez międzynarodowe przejścia graniczne w Chałupkach i Pietraszynie oraz przejścia małego ruchu granicznego.

 

Obszar jest korzystnie zlokalizowany pod względem zasięgu oddziaływania inwestycji centralnych: bezpośrednio autostrady A1 i pośrednio autostrady A4 oraz zbiornika „Racibórz" na Odrze. Uwarunkowania te stwarzają dogodne warunki rozwoju społeczno-gospodarczego dla Subregionu. Główny ośrodek rozwojowy - Rybnik leży w odległości ok. 50 km od Katowic – stolicy województwa śląskiego, ok. 120 km dzieli miasto od Krakowa oraz ok. 25 km od przejścia granicznego z Czechami w Chałupkach.

 

W skład Subregionu wchodzą następujące jednostki administracyjne:
• miasta na prawach powiatu: Jastrzębie Zdrój, Rybnik i Żory,
• powiaty: raciborski, rybnicki, wodzisławski,
• gminy: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Gorzyce, Godów, Jejkowice, Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Lubomia, Lyski, Marklowice, Mszana, Nędza, Pietrowice Wielkie, Pszów, Racibórz, Radlin, Rudnik, Rydułtowy, Świerklany, Wodzisław Śląski.

Gminy i Powiaty Subregionu Zachodniego
Gminy i Powiaty Subregionu Zachodniego

Występują tu także 2 euroregiony:
1. Euroregion „Silesia" z siedzibami w Raciborzu i Opawie (15 gmin).
2. Euroregion „Śląsk Cieszyński" z siedzibami w Cieszynie i Czeskim Cieszynie (2 gminy).

 

Jednym z ważnych potencjałów jest liczba ludności. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących Subregion Zachodni, stanowi on po konurbacji katowickiej drugi pod względem liczby ludności (640,6 tys.) obszar zaglomerowany w województwie.

Subregion Zachodni pokrywa się terytorialnie i funkcjonalnie z dawnym Rybnickim Okręgiem Węglowym, jednakże jego nazwa nie odzwierciedlała w pełni charakteru obszaru (obecnie Rybnicki Okręg Przemysłowy), który oprócz Rybnika posiada jeszcze cztery duże ośrodki rozwojowe: Jastrzębie Zdrój, Racibórz, Wodzisław Śląski i Żory. Pozostałe gminy Subregionu są pod silnym wpływem ośrodków kluczowych.

 

Specyfika głównych ośrodków wzrostu Subregionu Zachodniego ma charakter przemysłowo-usługowy (z wyjątkiem Wodzisławia Śląskiego, gdzie przeważa model usługowo-przemysłowy). Rozwój regionu w najbliższych latach powinien doprowadzić do odchodzenia od modelu przemysłowego na rzecz rozwoju sektora usług (będzie to widoczne szczególnie w Rybniku, który jako naturalny lider będzie wyznaczał trend rozwojowy dla reszty ośrodków Subregionu).

 

Więcej informacji o potencjale społeczno gospodarczym regionu można zneleźć w dokumencie pn. Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego, który jest dostępny w zakładce "Regionalne Inwestycje Terytorialne".

powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys