O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Program Rozwoju Subregionu

   Projekty programu      Aktualności PRSZ     Dokumenty     O programie  


Program Rozwoju Subregionu Zachodniego (PRSZ) powstał w celu absorpcji środków alokowanych dla Subregionu Zachodniego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego 2007-2013 (RPO WSL). Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WSL 27 kwietnia 2007r. podpisano porozumienie w sprawie przygotowania PRSZ.

 

Podstawą opracowania Programu jest postanowienie Zarządu Województwa Śląskiego o rozdysponowaniu ok. 40% środków dostępnych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 w trybie procedury Programów Rozwoju Subregionów. Rozwiązanie takie zostało przyjęte w związku z postulatami powiatów, miast i gmin województwa śląskiego o przeznaczeniu ze środków RPO WSL
puli na dofinansowanie kluczowych zadań inwestycyjnych, których realizacja jest istotna z punktu widzenia założeń Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020. W ramach środków dedykowanych subregionom, podzielono kwotę 598 mln EUR, która następnie została rozdysponowana pomiędzy projekty Indykatywnego Planu Inwestycyjnego (14 projektów kluczowych) oraz Programy Rozwoju Subregionów.
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys