O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Realizowane projekty

Związek jako stowarzyszenie ma możliwość inicjowania i uczestnictwa w projektach dofinansowanych przez Unię Europejską, Budżet Państwa i Samorząd Województwa. Poniżej znajduję się lista projektów w których Biuro Związku brało udział.

 

W trakcie realizacji:

Plan Działań na rok 2018 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna - SZ
Plan Działań na rok 2017 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna - SZ
Gmina z (dobrą) energią! Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji oraz promocji efektywności energetycznej - WFOŚ

Zrealizowane:

Plan Działań na rok 2016 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna - SZ
Plan Działań na rok 2015 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna - SZ
Nowe wyzwania - nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - POIG działanie 8.3
Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego - POIG działanie 8.3
Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorzadowa w innym wymiarze - PO KL
Wspólnie znaczy lepiej – System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce – Leszczynach - PO KL
Śląski System Informacji Turystycznej - RPO WSL 2007 - 2013
Ku nowoczesnej administracji samorządowej w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - PO KL
Śląskie. Pozytywna Energia... - RPO WSL 2007 - 2013
IP - Internetowy Portal Integracyjny Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - PO FIO
Stworzenie produktu turystycznego opartego o ścieżki rowerowe Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz jego promocja - INTERREG III A
Partnerski Projekt „tymRazem Śląskie!” - RPO WSL 2007 - 2013
Polsko – Czeskie Forum Gospodarcze - IW Interreg III A Mikroprojekty
Partnerski Projekt „Pomysł na sukces” - IW EQUAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys